Všetky novinky

NOMINÁCIA ZS V KATEGÓRII SPEVÁČKA

14. ročník odovzdávania Výročných cien Zväzu autorov a interprétov, v ktorom hlasuje odborná verejnosť v dvoch kolách a v dvanástich kategóriách – rozhlasová stanica roka celoplošná a regionálna; klub roka malý a veľký; hudobný redaktor/moderátor roka; usporiadateľ roka; festival roka; album roka; skupina roka; spevák roka; speváčka roka; objav roka.