pokračovať

Nová pieseň a videoklip "HOROU"

pokračovať

Ak chcete fotografiu Zuzany Smatanovej s jej podpisom (vložíte do svojho listu čistú obálku so známkou v hodnote 0,60€, a obratom Vám fotografiu zašleme), alebo jej chcete poslať list, alebo pozdrav, môžete písať na adresu:

LAGART – ZUZANA
P.O. BOX 10
900 44 Tomášov