zavrieť

Momenty

 1. Depraved
 2. Tam, kde sa neumiera
 3. Nech sa deje, čo sa má
 4. Svet mi stúpil na nohu
 5. Nekráčaj predomnou
 6. Pocestný
 7. Zdá sa, že to stačí
 8. Včely
 9. Dnes som ti chcel napísať
 10. Daj ruku do mojej ruky
 11. Stačí si priať
 12. Lietajúci cyprián
 13. Dvere
 14. Dnes sa mi nechce nič
 15. Zostalo ticho
 16. Miluj ma alebo odíď
 17. Ženy aj muži
Videoklipy
Kapela

Ak chcete fotografiu Zuzany Smatanovej s jej podpisom (vložíte do svojho listu čistú obálku so známkou v hodnote 0,60€, a obratom Vám fotografiu zašleme), alebo jej chcete poslať list, alebo pozdrav, môžete písať na adresu:

Obchod Zuzany Smatanovej
P.O.BOX 45
Bytča, 014 01